Samsung Galaxy S

naj najprej povem, da sem nad telefonom neznansko razočaran. Tule je utemeljitev:

 1. Osnovni firmware, ki ga dobite ob nakupu, je čisti junk. Ne vem, ali je junk že android 2.1, sumim pa, da je težava v implementaciji nekih čudnih Samsung dodatkov.
 2. LCD je sicer super v pokritih prostorih, se pa skoraj nič ne vidi na soncu.
 3. Telefon je smrtno nevaren, če kličete med tem ko vozite. To na sploh velja za vse telefone brez fizične tipkovnice, za SGS pa še toliko bolj, ker na samo tipkovnico, po tem ko kliknete tipko za telefon, čakate ene 10 sekund. Med tem seveda stalno pogledujete proti telefonu, kar ni prav nič varno, posebej, če ste na avtocesti. Potem pa seveda sledi še samo klicanje ali izbiranje iz imenika, kar je tudi izredno nevarno.
 4. Življenska doba baterije je čista katastrofa. Ko sem ga dobil, sem ga najprej napolnil, nato vključil sinhronizacijo z exchange (kar je posebno sranje vredno svojega prispevka), prižgal WiFi in Bluetooth – to se je zgodilo ob cca 8:30 zjutraj, nato pa se delal, da imam službeni telefon. Ob 13h je že crknil. Po vseh mahinacijah z beta firmware-i sem priÅ¡el do tega, da je delal nekako do 15:30.

No, če se kdo po vsem tem še želi ukvarjati s SGS, je tule par linkov za (beta) firmware. Samsunk sicer pravi, ga je zadnji, ki je označen z JPM na koncu, že pravi, ampak jim ne verjamem.

Mikrotik OS – Osnovna nastavitev

Mikrotik OS – Osnovna nastavitev

Danes smo skoraj zaključili četrto izdajo Mikrotik treninga za MTCNA certifikat in je verjetno že čas, da del teh predavanj povzamem na tem mestu.

Ker je tega kar nekaj, bom to naredil v nekaj postih, obljubim, da bodo vsaj za ta namen precej bol jpogosti. Začeli bomo z osnovno higieno – konfiguracijo Mikrotika. Tu bomo nastavili naslednje ključne komponente:

 • Požarni zid,
 • uro in časovno cono,
 • beleženje ključnih sistemskih dogodkov na “disk”,
 • dostop iz znanih “administrativnih” omrežij,
 • dostop s trkanjem na porte (znan tudi kot Knock zaščita)

V naslednjih postih bomo pogledali Å¡e:

 • enostavnejÅ¡o impelmentacijo dodeljevanja pasovne Å¡irine uporabnikom s “Simple Queues”,
 • kompleksnejÅ¡o klasifikacijo prometa z “Mangle” mehanizmom,
 • Nastavitev “Queue Tree”, tako da imajo različni protokoli različne prioritete

Jutri bom na zaključku tečaja pokazal tudi eno od implementacij IPv6 požarnega zidu, ki sem jo podal v prejšnjem postu. Glede na to, da je šla zadeva nekoliko naprej, bomo morda ponovili vajo iz IPv6 in bom to tudi objavil.

Lotimo se torej osnovne konfiguracije Mikrotik usmerjevalnika:

Opravilo je zelo enostavno, spodnjo kodo le skopirajte v terminalno okno.

Pomembno: Skripta nastavi osnovno higieno usmerjevalnika, ne nastavi pa naslednjih parametrov:

 • ne nastavi lokalnega naslova,
 • ne nastavi zunanjega IP naslova ali dhcp/pppoe ali kakÅ¡enga drugega klienta
 • ne nastavi NAT prevajanja

Razlog je preprost, obstaja preprosto preveč kombinacij.

Uspešno konfiguriranje!

# najprej uredimo beleženje sistemskih dogodkov

/system logging

# pobrišemo osnovno konfiguracijo

remove 0
remove 1
remove 2
remove 3

# popravimo velikost datotek, kamor beležimo dogodke in dodamo novo – persistentno –
# za firewall dogodke

action set 0 disk-lines=200
action set 1 disk-lines=200
action add target=disk disk-lines=200 name=FirewallHits

# dodamo zanimive dogodke, ki jih želimo beležit

add topics=critical action=disk
add topics=critical action=echo
add topics=error action=disk
add topics=warning action=disk
add topics=info,!firewall  action=memory
add topics=firewall action=FirewallHits

# če imamo kakšen linux s syslog procesom, odkomentiramo tudi spodnje, pa seveda nastavimo pravi IP
# action set 3 remote=10.10.1.1:514 disabled=yes

# nastavimo čas s časovnim strežnikom in časovno cono

/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=193.2.1.117 secondary-ntp=193.2.1.92
/system clock set time-zone-name=”Europe/Ljubljana”

# dodamo svojo interno mrežo na spisek dovoljenih naslovov

/ip firewall address-list
add address=192.168.0.0/24 comment=”interno” disabled=no list=safe

#dodamo pravila v pošarni zid

/ ip firewall filter
add chain=input protocol=tcp dst-port=2030 action=add-src-to-address-list  address-list=knock \
address-list-timeout=15s comment=”” disabled=no
add chain=input protocol=tcp dst-port=4060 src-address-list=knock action= add-src-to-address-list \
address-list=safe  address-list-timeout=15m comment=”” disabled=no

add chain=input connection-state=established action=accept comment=”Accept established connection packets” disabled=no
add chain=input connection-state=related action=accept comment=”Accept related connection packets” disabled=no
add chain=input connection-state=invalid action=drop comment=”Drop invalid packets” disabled=no

add chain=input src-address-list=safe action=accept comment=”Allow access to router from known network” disabled=no

add chain=input protocol=tcp psd=21,3s,3,1 action=drop comment=”detect and drop port scan connections” disabled=no
add chain=input protocol=tcp connection-limit=3,32 src-address-list=black_list action=tarpit \
comment=”suppress DoS attack” disabled=no
add chain=input protocol=tcp connection-limit=10,32 action= add-src-to-address-list \
address-list=black_list  address-list-timeout=1d comment=”detect DoS attack” disabled=no

add chain=input protocol=icmp action=jump jump-target=ICMP comment=”jump to chain ICMP” disabled=no
add chain=input action=jump jump-target=services comment=”jump to chain services” disabled=no
add chain=input dst-address-type=broadcast action=accept comment=”Allow Broadcast Traffic” disabled=no

add chain=input action=log log-prefix=”Filter>” comment=”” disabled=no
add chain=input action=drop comment=”drop everything else” disabled=no

add chain=ICMP protocol=icmp icmp-options=0:0-255 limit=5,5 action=accept comment=”0:0 and limit for 5pac/s” disabled=no
add chain=ICMP protocol=icmp icmp-options=3:3 limit=5,5 action=accept comment=”3:3 and limit for 5pac/s” disabled=no
add chain=ICMP protocol=icmp icmp-options=3:4 limit=5,5 action=accept comment=”3:4 and limit for 5pac/s” disabled=no
add chain=ICMP protocol=icmp icmp-options=8:0-255 limit=5,5 action=accept comment=”8:0 and limit for 5pac/s” disabled=no
add chain=ICMP protocol=icmp icmp-options=11:0-255 limit=5,5 action=accept comment=”11:0 and limit for 5pac/s” disabled=no
add chain=ICMP protocol=icmp action=drop comment=”Drop everything else” disabled=no

add chain=services src-address-list=127.0.0.1 dst-address=127.0.0.1 action=accept comment=”accept localhost” disabled=no
add chain=services protocol=udp dst-port=20561 action=accept comment=”allow MACwinbox ” disabled=no
add chain=services protocol=tcp dst-port=2000 action=accept comment=”Bandwidth server” disabled=no
add chain=services protocol=udp dst-port=5678 action=accept comment=” MT Discovery Protocol” disabled=no
add chain=services protocol=tcp dst-port=161 action=accept comment=”allow SNMP” disabled=yes
add chain=services protocol=tcp dst-port=179 action=accept comment=”Allow BGP” disabled=yes
add chain=services protocol=udp dst-port=5000-5100 action=accept comment=”allow BGP” disabled=yes
add chain=services protocol=udp dst-port=123 action=accept comment=”Allow NTP” disabled=yes
add chain=services protocol=tcp dst-port=1723 action=accept comment=”Allow PPTP” disabled=yes
add chain=services protocol=gre action=accept comment=”allow PPTP and EoIP” disabled=yes
add chain=services protocol=tcp dst-port=53 action=accept comment=”allow DNS request” disabled=no
add chain=services protocol=udp dst-port=53 action=accept comment=”Allow DNS request” disabled=no
add chain=services protocol=udp dst-port=1900 action=accept comment=”UPnP” disabled=yes
add chain=services protocol=tcp dst-port=2828 action=accept comment=”UPnP” disabled=yes
add chain=services protocol=udp dst-port=67-68 action=accept comment=”allow DHCP” disabled=no
add chain=services protocol=tcp dst-port=8080 action=accept comment=”allow Web Proxy” disabled=yes
add chain=services protocol=ipencap action=accept comment=”allow IPIP” disabled=yes
add chain=services protocol=tcp dst-port=443 action=accept comment=”allow https for Hotspot” disabled=yes
add chain=services protocol=tcp dst-port=1080 action=accept comment=”allow Socks for Hotspot” disabled=yes
add chain=services protocol=udp dst-port=500 action=accept comment=”allow IPSec connections” disabled=yes
add chain=services protocol=ipsec-esp action=accept comment=”allow IPSec” disabled=yes
add chain=services protocol=ipsec-ah action=accept comment=”allow IPSec” disabled=yes
add chain=services protocol=udp dst-port=520-521 action=accept comment=”allow RIP” disabled=yes
add chain=services protocol=ospf action=accept comment=”allow OSPF” disabled=no
add chain=services action=return comment=”” disabled=no

blockquote>

Enhanced by Zemanta
Ipv6 firewall

Ipv6 firewall

MikroTik
Image via Wikipedia

Novi internetni protokol je tu, kot sem že omenjal bo prinesel tudi cel kup težav. Prva je gotovo varnost omrežji.
Seveda ne trdim, da je Ipv6 kaj bolj nevaren od obstoječega Ipv4, gre le za to, da ni več t.i. NAT mehanizma, ki je interne IP naslove zakril za požarnim zidom in s tem uvedel neko logično pregrado. Dobra praksa je seveda bila, da poleg samega NAT pravila dodamo tudi potrebne filtre, vendar tega v glavnem v praksi nismo kaj dosti počeli.

Od uvedbe Ipv6 sem iskal primerno konfuguracijo za požarni zid na svojem Mikrotik usmerjevalniku in sem jo zgleda danes našel. Lepota je v tem, da je zelo razdelana in natančna. Precejšen del je namenjen ICMP protokolu, ki bo verjetno glavna tema varnosti pri Ipv6, saj ga ne smemo več blokirati. zato je smiselno vsaj videti, kaj se tam dogaja in zadeve do neke mere regulirati.

Skripto sem našel tule in jo malo popravil, ker ni dosledno uporabljala globalnih spremenljivk in zato ni delala.

Kratka navodila

Nastavite le prve tri globalne spremenljivke, da bodo ustrezale vaÅ¡emu ipv6 omrežju. Prva označuje Ipv4 2 Ipv6 tunel, razen če imate Ipv6 že kar na priključtu ponudnika – v tem primeru vnesite ta priključek, druga določa vaÅ¡ subnet, pretja pa priključek (ali bridge), kjer so interni uporabniki.

Svoj brezplačni Ipv6 tunel lahko naredite na http://tunnelbroker.net . Mikrotik je med podprtimi usmerjevalniki, tako da vam bodo kar generirali kodo, ki jo potem prilepite v svoj usmerjevalnik. Moralo bi delovati kar takoj, mene je malce hecal network discovery, zna biti, da je v aktualni verziji že popravljeno.

:global wan sit1
:global locals 2001:xx:xx:xx::/64 
:global lan UporabnikiIpv6

/ipv6 firewall address-list{
add address=$locals comment=”” disabled=no list=local
}

/ipv6 firewall filter {
 remove [find]
}
/ipv6 firewall filter {
add action=accept chain=output comment=Multicast disabled=no dst-address=\
    ff02::/16
add action=drop chain=forward comment=Invalid connection-state=invalid \
    disabled=no
add action=jump chain=forward comment=Forward-icmpv6 disabled=no jump-target=\
    forward-icmp protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward comment=”forward established” \
    connection-state=established disabled=no
add action=accept chain=forward comment=related connection-state=related \
    disabled=no
add action=accept chain=forward comment=Forward-locals connection-state=new \
    disabled=no dst-address=2000::/3 dst-address-list=!local \
    out-interface=$wan src-address-list=local in-interface=$lan
add action=accept chain=forward comment=Forward-Internet connection-state=new \
    disabled=no out-interface=$lan dst-address-list=local in-interface=$wan\
     src-address=2000::/3 src-address-list=!local
add action=log chain=forward comment=”” disabled=no log-prefix=””
add action=drop chain=forward comment=”” disabled=no
add action=accept chain=input comment=Multicast disabled=no dst-address=\
    ff02::/16 in-interface=$lan
add action=jump chain=input comment=icmpv6 disabled=no jump-target=input-icmp \
    protocol=icmpv6
add action=accept chain=input comment=Established connection-state=\
    established disabled=no
add action=drop chain=input comment=Invalid connection-state=invalid \
    disabled=no
add action=accept chain=input comment=lan disabled=no in-interface=\
    $lan src-address-list=local
add action=jump chain=input comment=input-internet disabled=no in-interface=\
    $wan jump-target=input-internet-v6 src-address-list=!local
add action=log chain=input comment=”default log” disabled=no log-prefix=””
add action=drop chain=input comment=”default input drop” disabled=no
add action=accept chain=input-icmp comment=”Destination Unreachable RFC4443″ \
    disabled=no icmp-options=1:0 protocol=icmpv6
add action=accept chain=input-icmp comment=”Packet Too big RFC4443″ disabled=\
    no icmp-options=2:0 protocol=icmpv6
add action=accept chain=input-icmp comment=”Echo request RFC4443″ disabled=no \
    icmp-options=128:0 protocol=icmpv6
add action=accept chain=input-icmp comment=”Echo Reply RFC4443″ disabled=no \
    icmp-options=129:0-255 protocol=icmpv6
add action=accept chain=input-internet-v6 comment=”” disabled=no
add action=accept chain=input-icmp comment=”Neighbor Advertisement RFC4861″ \
    disabled=no icmp-options=136:0-255 protocol=icmpv6
add action=accept chain=input-icmp comment=”Neighbor Solicitation RFC4861″ \
    disabled=no icmp-options=135:0-255 protocol=icmpv6
add action=accept chain=input-icmp comment=”Parameter Problem RFC4443″ \
    disabled=no icmp-options=4:0 protocol=icmpv6
add action=log chain=input-icmp comment=”” disabled=no log-prefix=””
add action=drop chain=input-icmp comment=”Default drop” disabled=no
add action=jump chain=output comment=Output-icmpv6 disabled=no jump-target=\
    output-icmp protocol=icmpv6
add action=log chain=output comment=”” disabled=no log-prefix=””
add action=accept chain=output-icmp comment=”Destination Unreachable RFC4443″ \
    disabled=no icmp-options=1:0 protocol=icmpv6
add action=accept chain=output-icmp comment=”Packet Too big RFC4443″ \
    disabled=no icmp-options=2:0 protocol=icmpv6
add action=accept chain=output-icmp comment=”Echo request RFC4443″ disabled=\
    no icmp-options=128:0 protocol=icmpv6
add action=accept chain=output-icmp comment=”Echo Reply RFC4443″ disabled=no \
    icmp-options=129:0-255 protocol=icmpv6
add action=accept chain=output-icmp comment=”Neighbor Advertisement RFC4861″ \
    disabled=no icmp-options=136:0-255 protocol=icmpv6
add action=accept chain=output-icmp comment=”Neighbor Solicitation RFC4861″ \
    disabled=no icmp-options=135:0-255 protocol=icmpv6
add action=accept chain=output-icmp comment=”Parameter Problem RFC4443″ \
    disabled=no icmp-options=4:0 protocol=icmpv6
add action=drop chain=output-icmp comment=”” disabled=no
add action=accept chain=forward-icmp comment=”Echo Reply RFC4443″ disabled=no \
    icmp-options=129:0-255 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward-icmp comment=\
    “Destination Unreachable RFC4443″ disabled=no icmp-options=1:0 protocol=\
    icmpv6
add action=accept chain=forward-icmp comment=”Packet Too big RFC4443″ \
    disabled=no icmp-options=2:0 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward-icmp comment=”Echo request RFC4443″ disabled=\
    no icmp-options=128:0 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward-icmp comment=”Neighbor Advertisement RFC4861″ \
    disabled=yes icmp-options=136:0-255 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward-icmp comment=”Neighbor Solicitation RFC4861″ \
    disabled=yes icmp-options=135:0-255 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward-icmp comment=”Parameter Problem RFC4443″ \
    disabled=no icmp-options=4:0 protocol=icmpv6
add action=log chain=forward-icmp comment=”” disabled=no log-prefix=””
add action=drop chain=forward-icmp comment=”Default Drop” disabled=no
}

 

 

Reblog this post [with Zemanta]
Mikrotik OS – Osnovna nastavitev

Hitrosti internetnih povezav

Trenutno sem V Rigi, Latvija, na nekem predavanju, ki ga prireja Mikrotik, zelo zanimiv proizvajalec strojne in programske opreme za usmerjevalnike, ki na svojo srečo, ne nosi za sabo preveč bremen preteklosti.
Kakor koli, pogovor je danes nanesel na pasovno širino (v nadaljevanju kar hitrost povezave), ki nam jo ponudniki prodajajo. Težava je namreč v tem, da večina ponudnikov prodaja nekaj, česar pravzaprav nima. Kaj bi se recimo zgodilo, če bi se vsi T-2 uporabniki na primer zmenili, da bodo istočasno zagnali uTorrenta na vseh domačih mašinah? Prej bi jih pa priklopili direktno na T-2 switch, da ne bodo s tem sesuli svojih routerjev.

Za tak primer bi moral imeti ponudnik zagotovljeno hitrost na vseh poteh, ki bi bila seštevek vseh hitrosti pri uporabnikih. Tega seveda nihče nima, pravzaprav bi bili že zelo srečni, če bi kdo imel vsaj tisočinko tega.
Ponudniki se sicer večinoma zavarujejo v svojih pogodbah, kjer nekje piÅ¡e, da je hitrost “best effort” ali da je navedena hitrost največ ta in ta. Zelo redki povedo kakÅ¡na pa je minimalna hitrost, ki jo bi lahko uporabnik, če bo imel smolo, pri njih izkusil.
Temu bi se dalo izogniti s cenovnim modelom, ki bi bil sicer nekoliko bolj zapleten, sem pa prepričan, da bi se ga ljudje hitro navadili.
Å lo bi nekako takole: Hitrost povezave ne bi bila fiksna. Določen krajÅ¡i čas Tb bi bila zelo visoka, recimo 100Mbps, temu bi rekli lahko “burst”, hitrosti povezave pa Vb. Po tem času (ob polni hitrosti) bi padla na neko bistveno manjÅ¡o hitrost, recimo ji Vmin. Tam bi ostala dokler bi seÅ¡tevek (integral) trenutnih hitrosti v drsečem obdobju zadnjih Tb enot ne bi padel pod določeno mejo Vcut*Tb. Z drugimi besedami, če bi uporabnik stalno kuril le Vcut internetne povezave, bi imel skozi konstantno hitrost. Vcut bi bila seveda bistveno nižja od sedanjih hitrosti ali Vb hitrosti.
To bi privedlo do bistveno kvalitetnejše izkušnje za uporabnike, ki internet uporabljajo za delo, ter nekoliko slabše izkušnje za tiste, ki ga uporabljajo za pretakanje vsebin, pa tudi za recimo backup na daljavo.
Paketi bi se razlikovali med seboj v glavnem po Tb parametru.
Seveda je tudi v tem modelu možno, da uporabniki vsi na enkrat začno pretakati nekaj velikega in so zato vsi na Vb hitrosti. Zato bi bilo smiselno povedati tudi kakšen je standardni čas, po katerem ob statističnih predpostavkah pridemo do resnične Vb hitrosti. Dodatna komplikacija je pa še ta, da so verjetno pogoji za dostop do lokalnega omrežja drugačni kot recimo pogoji za dostop do mednarodnega. Zato bi bilo verjetno nujno ta različna področja ločit in za vsakega določit neko svojo ceno glede na prej predstavljene parametre. Iz tega pa bi se naredili komercialni paketi, ki bi zajemali vsa področja s smiselnimi parametri za različne tipe strank.

Reblog this post [with Zemanta]
Mikrotik OS – Osnovna nastavitev

Ipv6 je tu

Danes bi moral pisati nek tekst, pa mi ni diÅ¡alo in sem zato delal vse drugo. Najprej sem očistil klimo (kul je, ker ima odtok za kondenz in lahko zato nanjo zlivaÅ¡ poljubne količine vode – na hladilna rebra seveda, da s tem odplakneÅ¡ hrano za bakterije in drugo golazen, ki se tam notri redi), potem sem celo nekaj pospravljal, na koncu sem se pa lotil IPv6 protokola.
Vse skupaj je bilo posledica tega, da sem pred dnevi srečal Jana Žorža, ki se s tem poklicno ukvarja in ima celo spletno stran posvečeno vpeljavi tega novega protokola (http://ipv6.go6.si).

 • Moram reči, da se mi zdi, da bo s tem kar precejÅ¡nja drama. ÄŒeprav je protokol nedvomno precej naprednejÅ¡i, pa uvaja nekatere res dramatične spremembe, ki bodo prinesle kar nekaj težav: Zadeva pravzaprav ni združljiva z IPv4, kar pomeni, da bomo leta in leta živeli z obema. Starega protokola enostavno ne bo mogoče opustiti, kar pomeni, da bo treba oskrbovati kar dva. Zelo nadležno. ÄŒlovek bi pričakoval, da bo obstajal nek protokol za prevod med enim in drugim, pa tega enostavno ni. Je par poskusov pa nobenega pravega standarda.
 • IPv6 več ne potrebuje NAT, torej prevoda lokalnih naslovov v javne. SliÅ¡i se super, je pa kup težav na obzorju. Trenutno večina podjetij in domov “varuje” svoje računalnike z usmerjevalniki, ki prevajajo njihove lokalne IP naslove v javne. Ko javni strežnik odgovori, ta usmerjevalnik ugotovi za katero povezavo gre in zopet nazaj prevede tokrat javni naslov v lokalnega. Finta je v tem, da če povezave ni, torej ni bila ustvarjena iz notranjega računalnika, in zato usmerjevanik ne naredi ničesar. To nas do neke mere varuje pred zunanjimi vdori. Seveda NAT ni varnostna tehnologija, je pa res, da v praksi za manjÅ¡e in manj varnostno občutljive uporabnike kar nekako deluje. ÄŒe tega kar naenkrat ne bo več, bo vzdrževanje usmerjevalnikov v takih okoljih precej bolj problematično. Upamo, da bodo vsaj cenejÅ¡i usmerjevalniki vsebovali neke privzete nastavitve, ki bodo po funkciji podobne NAT, torej da bo dovoljen promet navzven, notri pa v celoti prepovedan
 • Ker naÅ¡i omiljeni ponudniki seveda Å¡e ne podpirajo IPv6, je komplikacija tudi s tem. ÄŒe se želite s tem igrati, je treba narediti tunel preko IPv4. Za to pa rabite ponudnika, ki ima na drugi strani strežnik, ki te tunele razkodira in vam tudi dodeli del novega naslovnega prostora, ki je milo rečeno res ogromen. Osnovni prostor, ki vam ga bodo dodelili za vaÅ¡o, recimo domačo uporabo, bo bistveno večji od celotnega interneta, kot ga poznamo danes. Pojdite torej na (recimo) http://he.net/ in si naredite svoj račun. ÄŒe imate katerega od podprtih usmerjevalnikov, vam bodo zgenerirali celo skripto, s katero boste nastavili svoj usmerjevalnik za delo z IPv6. Jaz uporabljam Mikrotik – s tem res ni bilo nobenih težav.

Takole, prvo poglavje je zaključeno, nastavil sem tudi osnovni požarni zid, bomo videli, kaj bo prineslo jutro.

Reblog this post [with Zemanta]